Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156241-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao bằng tốt nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Cá nhân chuẩn bị hồ sơ.
+ Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh.
+ Bộ phận “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết phiếu tiếp nhận.
+ Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả.
+ Đơn đề nghị (do cá nhân tự viết) có xác nhận của nhà trường (nơi đã học) xác nhận đã tốt nghiệp, được cấp bằng.
+ Chứng minh nhân dân (Photocopy) – nếu đã đủ tuổi quy định.
+ Chứng minh nhân dân (xuất trình).
+ Học bạ gốc (xuất trình).
+ 3 ảnh, kiểu chân dung cỡ 4x6 cm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp (Để hướng dẫn cá nhân tự viết)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bản sao 10.000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [42]
Cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật - Quảng Ninh
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) - Quảng Ninh
Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Quảng Ninh
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Ninh
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) - Quảng Ninh
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Quảng Ninh
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Ninh
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Ninh
Giãn tiến độ đầu tư - Quảng Ninh
Thành lập văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D - Quảng Ninh
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch - Quảng Ninh
Cấp chứng chỉ Quy hoạch - Quảng Ninh
Cấp phép Quy hoạch - Quảng Ninh
Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù, thỏa thuận tổng mặt bằng (kèm theo phương án kiến trúc công trình) - Quảng Ninh
Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: Quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù, thỏa thuận tổng mặt bằng (kèm theo phương án kiến trúc công trình) - Quảng Ninh
Cung cấp thông tin quy hoạch - Quảng Ninh
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp - Quảng Ninh
TTHC đang xem
Cấp bản sao bằng tốt nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156241-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
27