Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156262-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Giáo dục trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại bộ phận "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh
Bước 3: Bộ phận “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết phiếu tiếp nhận
Bước 4: Cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận “một cửa” của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả
Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký, có ghi ý kiến đồng ý chuyển đi của trường nơi chuyển đi và đồng ý tiếp nhận của trường nơi chuyển đến (do cá nhân tự viết)
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp THCS (bản sao công chứng)
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 do Sở GD&ĐT nơi đi cấp
Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp
Giấy giới thiệu chuyển trường do Sở GD&ĐT nơi đi cấp
Các giấy tờ hợp lệ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận học sinh Trung học phổ thông từ tỉnh ngoài chuyển đến - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156262-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28