Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156316-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ sở giáo dục
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại bộ phận một cửa Sở Giáo dục và Đào tạo
Bước 2: Bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo để nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Học viên chuyển nơi cư trú, nơi công tác; học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường (phải có giấy tờ chứng minh)
Đơn xin chuyển trường (có chữ ký của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ nếu học viên dưới 18 tuổi) có ý kiến đồng ý cho chuyển đi của cơ sở giáo dục học viên xin chuyển đi và ý kiến đồng ý của cơ sở giáo dục xin chuyển đến
(Những trường hợp chuyển trường đặc biệt, Thủ trưởng đơn vị nơi đi phải ghi rõ vào đơn yêu cầu cá nhân gặp và xin ý kiến của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo)
Học bạ (bản chính)
Bằng tốt nghiệp cấp học Trung học cơ sở (bản công chứng)
Bản sao giấy khai sinh
Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông ghi cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập, ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên) do Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cấp
Giấy giới thiệu chuyển trường do Thủ trưởng đơn vị nơi đi cấp
Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cấp
Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có)
Hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc quyết định điều động công tác của học viên (của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ nếu học viên dưới 18 tuổi) tại nơi học viên sẽ chuyển đến
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học viên cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển trường ra tỉnh ngoài đối với học viên Trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156316-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26