Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156595-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trạm đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Đăng kiểm phương tiện thuỷ nôi địa Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 1 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra và nhân được hồ sơ hợp lệ. Các trường hợp khác thực hiện theo thoả thuận giữa Trạm Đăng kiểm với chủ phương tiện, cơ sở đóng mới, sửa chữa phục hồi phương tiện
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thuỷ nội địa, các loại biên bản kiểm tra kỹ thuật. Tuỳ thuộc vào công dụng của phương tiện còn có sổ kiểm chứng nhận thể tích chiếm nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới, sửa chữa phục hồi phương tiện khi đề nghị kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thuỷ nội địa phải gửi cho Trạm đăng kiểm đề nghị kiểm tra
Bước 2: Khi chấp nhận kiểm tra, Trạm Đăng kiểm cử cán bộ đăng kiểm thực hiện kiểm tra theo thời gian và địa điểm đã thoả thuận
Bước 3: Kết quả kiểm tra mà phương tiện hoặc trang thiết bị lắp trên phương tiện thoả mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì đơn vị đăng kiểm phải cấp hồ sơ đăng kiểm chậm nhất một ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra
Bước 4: Các trường hợp khác thực hiện theo thoả thuận giữa đơn vị đăng kiểm với chủ phương tiện, cơ sở đóng mới, sửa chữa phục hồi phương tiện
Phương tiện đăng kiểm thông thường: nếu Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và Bảo vệ môi trường hết thời hạn thì báo yêu cầu kiểm tra, thông báo địa điểm để Trạm Đăng kiểm đến kiểm tra
- Phương tiện đóng mới:
+ Chủ phương tiện hoặc cơ sở đóng mới phải xuất trình hồ sơ thiết kế được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận phê duyệt khi Trạm Đăng kiểm tiến hành kiểm tra phương tiện.
+ Đơn đề nghị đăng kiểm nếu chủ phương tiện là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc đơn đề nghị đăng kiểm có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường xã nếu chủ phương tiện là cá nhân.
- Phương tiện sửa chữa, hoán cải: Chủ phương tiện phải cung cấp hồ sơ thiết kế sửa chữa, hoán cải được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận phê duyệt khi Trạm đăng kiểm tiến hành kiểm tra phương tiện.
+ Đơn đề nghị đăng kiểm nếu chủ phương tiện là tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc đơn đề nghị đăng kiểm có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường xã nếu chủ phương tiện là cá nhân.
- Đối với phương tiện mất sổ kiểm tra kỹ thuật và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường:
+ Đơn đề nghị cấp lại hồ sơ đăng kiểm phương tiện thuỷ có xác nhận của Phòng cảnh sát giao thông đường thuỷ về việc không thu giữ giấy tờ của phương tiện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại hồ sơ đăng kiểm phương tiện thuỷ
Đơn đề nghị đăng kiểm phương tiện thuỷ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải 20000 đ
Phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng phương tiện thuỷ nội địa ( Phí kiểm định được tính theo công thức phụ thuộc kích thước, công suất máy, loại hình kiểm tra của từng phương tiện.
TTHC đang xem
Thủ tục đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156595-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đăng kiểm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19