Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156912-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: + Tự lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” Sở Khoa học và công nghệ.
+ Nhận phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả tại bộ phận “Một cửa” Sở Khoa học và công nghệ.
+ Làm nghĩa vụ với nhà nước về phí và lệ phí tại Sở Khoa học và công nghệ.
Đối với Sở Khoa học và công nghệ: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định.
+ Nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại bộ phận “một cửa”.
+ Viết phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
+ Thu lệ phí theo quy định.
Phiếu đăng ký
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 07/ATBX-CP
Tải về
Mẫu 08/ATBX-CP
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 100.000đ
Phí thẩm định gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ 375.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156912-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28