Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156947-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân: + Tự lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến cơ quan Sở Khoa học và công nghệ để được tư vấn, hướng dẫn cách lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định.
+ Nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa” Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Nhận phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Khoa học và Công nghệ.
+ Làm nghĩa vụ với nhà nước về phí và lệ phí tại Sở Khoa học và Công nghệ.
Đối với Sở Khoa học và Công nghệ: + Cung cấp hồ sơ, tư vấn, hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định.
+ Nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa.
+ Viết phiếu tiếp nhận và giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
+ Thu phí và lệ phí theo quy định.
Thành phần hồ sơ đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:
+ Đơn đăng ký Hợp đồng (theo mẫu 1).
+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.
+ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc giấy phép đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ,…) của các bên tham gia hợp đồng.
+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng.
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước).
+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.)
+ Số lượng hồ sơ: 03 (bộ), trong đó 01 bộ hồ sơ gốc.
Thành phần hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ bao gồm:
+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ (theo mẫu 1).
+ Bản gốc hoặc bản sao có công chứng hợp đồng sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức.
Số bộ hồ sơ: 03 (bộ), trong đó 01 bộ hồ sơ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đăng ký hợp đồng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí hợp đồng chuyển giao công nghệ 0,1% tổng giá trị hợp đồng nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng và tối thiểu không dưới 03 triệu đồng.
Phí hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi bổ sung 0,1% tổng giá trị HĐ sửa đổi nhưng tối đa không quá 05 triệu đồng, tối thiểu không dưới 02 triệu đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
21