Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156998-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất/nhập khẩu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn lập các loại giấy tờ có trong thành phần hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Cá nhân, tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh nhận kết quả
Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hoá Xuất nhập khẩu
Hợp đồng kinh tế giữa tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng Xuất nhập khẩu trong nước và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng Xuất nhập khẩu nước ngoài
Hoá đơn thương mại của tổ chức và cá nhân bán hàng nước ngoài
Phiếu đóng gói hàng hoá tham gia nhập khẩu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng kí kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất/nhập khẩu (Mẫu 1 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tải về
Phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 2 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tải về
Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Mẫu 3 ban hành kèm theo Quyết định 1091/1999/QĐ-BKHCN ngày 22/6/1999 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo kết quả kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156998-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
36