Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-157085-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể t ừ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề thuyền trưởng hạng ba hoặc máy trưởng hạng ba, sau khi đã hoàn thành thời gian tập sự đủ 06 tháng trở lên; Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thuỷ hoặc nghề máy tàu thủy sau khi hoàn thành thời gian tập sự theo chức danh thuyền trưởng hạng ba hoặc máy trưởng hạng ba đủ 6 tháng trở lên chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải
Bước 3: Nhận kết quả tại Sở Giao thông vận tải
Đơn đề nghị có dán ảnh
03 ảnh 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ của trung tâm y tế hoặc bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, trung học chuyên nghiệp được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thuỷ hoặc nghề máy tàu thủy
Bản xác nhận tập sự của chủ phương tiện nơi thuyền viên làm việc
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kiểm điểm tập sự đề nghị cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa
Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bằng phương tiện thuỷ nộii địa 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bằng phương tiện thủy nội địa - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-157085-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18