Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-157086-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 20 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam, có đủ sức khoẻ và điều kiện theo quy định chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại các cơ sở dạy nghề được cấp phép
Bước 3: Cơ sở dạy nghề kiểm tra các điều kiện theo quy định, tổ chức đào tạo và thực hiện các báo cáo cấp có thẩm quyền
Bước 4: Sở Giao thông vận tải tổ chức thi
Bước 5: Cấp bằng cho học viên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Đủ 20 tuổi trở lên, thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên
Dự thi đạt yêu cầu và có tên trong Quyết định trúng tuyển của Giám đốc Sở Giao thông vận tải
Được công nhận học xong chương trình bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với loại bằng (trừ trường hợp có chứng chỉ sơ cấp nghề)
Đơn đề nghị (theo mẫu quy định)
05 ảnh 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do trung tâm y tế hoặc bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên cấp
- Bản sao có chứng thực:
+ Chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện kể cả chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện hạn chế (Trường hợp dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế).
+ Chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện hoặc bằng thưyền trưởng hạng ba hạn chế hoặc đã h àn thành chương trình đào tạo nghề thuyền trưởng hạng ba (Trường hợp dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba).
+ Chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ thợ máy hạn chế hoặc chứng chỉ sơ cấp nghề (Trường hợp dự thi lấy bằng máy trưởng hạng ba).
Xác nhận thời gian nghiệp vụ của chủ phương tiện quản lý thuyền viên. Trường hợp chủ phương tiện là thuyền viên thì tự chịu trách nhiệm về lời khai của mình
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị dự thi, kiểm tra lấy bằng, Chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp bằng 50.000đ
Phí sát hạch cấp bằng máy trưởng hạng ba 140.000đ
Phí sát hạch cấp bằng thuyền trưởng hạng ba 170.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục dự thi, cấp bằng phương tiện thủy nội địa - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-157086-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22