Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-157090-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân Việt Nam; người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam đã có Giấy phép lái xe do Ngành Giao thông vận tải tại Việt Nam cấp, đủ tuổi, có sức khoẻ, trình độ văn hoá. thâm niên và số km lái xe an toàn theo quy định chuẩn bị hồ sơ thủ tục
Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại các cơ sở đào tạo được cấp phép trong tỉnh
Bước 3: Các cơ sở đào tạo tổ chức đào tạo, thực hiện các báo cáo về Sở Giao thông vận tải
Bước 4: Sở Giao thông vận tải ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe và thực hiện sát hạch theo quy định
Bước 5: Người có tên trong Quyết định công nhận trúng tuyển của Sở Giao thông vận tải mang hồ sơ gốc và Giấy phép lái xe bản chính trước khi nâng hạng đến Sở Giao thông vận tải để kiểm tra cắt góc và nhận Giấy phép lái xe, hồ sơ đã nâng hạng.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Dự sát hạch lái xe và có tên trong Quyết định công nhận trúng tuyển của Giám đốc Sở Giao thông Vận tải
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (theo mẫu quy định)
Bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
Xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc bản khai có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nếu là chủ xe (hoặc xe của hộ gia đình) về thời gian và số km lái xe an toàn theo mẫu quy định
Chứng chỉ nghề hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nâng hạng
Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
Bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở có công chứng hoặc chứng thực đối với trường hợp nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng D, E
06 ảnh mầu 3x4 kiểu chứng minh thư nhân dân
Danh sách đề nghị sát hạch của Cơ sở đào tạo có tên người dự sát hạch
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe
Tải về
Xác nhận về thời gian và số Km lái xe an toàn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép lái xe 30.000 đồng
Phí sát hạch lý thuyết 70.000 đồng/lần
Phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng 50.000 đồng/lần
Phí sát hạch thực hành trong hình 230.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục cấp giấy phép lái xe đối với người dự sát hạch nâng hạng Giấy phép lái xe lên hạng B2, C, D, E và hạng F - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-157090-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34