Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-157096-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Giấy phép lái xe được đổi chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ, chiến sĩ Công an có Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc…), nếu có nhu cầu, được đổi sang Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải
Bước 3: Sở Giao thông vận tải kiểm tra đủ các thủ tục, nhận hồ sơ và thu phí theo quy định
Bước 4: Người đổi Giấy phép lái xe nhận kết quả tại Sở Giao thông vận tải
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định
Quyết định ra khỏi ngành (chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc…) của cấp có thẩm quyền
Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
Giấy phép lái xe của ngành Công an cấp còn thời hạn sử dụng (bản gốc)
Giấy giới thiệu của cơ quan cấp Giấy phép lái xe của ngành Công an
Ba ảnh màu cỡ 3x4cm kiểu chứng minh nhân dân
Khi đến nộp hồ sơ, người đổi Giấy phép lái xe xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp GPLX cơ giới 30.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31/7/1995 - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-157096-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22