Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-157101-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trường hợp được xét cấp lại, thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp phải sát hạch lại thời gian cấp lại Giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc sau khi có quyết định trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có giấy phép lái xe bị mất, bị thu hồi tước quyền sử dụng không thời hạn nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Giao thông vận tải
Bước 3: Sở Giao thông vận tải rà soát, kiểm tra các điều kiện theo quy định, lập danh sách thí sinh sát hạch lại và ra quyết định tổ chức kỳ sát hạch lái xe
Bước 4: Người được xét cấp lại; Người dự sát hạch lại có tên trong quyết định trúng tuyển nhận lại hồ sơ, Giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có Giấy phép lái xe bị mất còn thời hạn sử dụng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại Giấy phép lái xe
Người có Giấy phép lái xe bị mất quá thời hạn sử dụng và còn hồ sơ gốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại Giấy phép lái xe
Người có Giấy phép lái xe bị mất quá thời hạn sử dụng và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 12 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại Giấy phép lái xe
Người có Giấy phép lái xe bị thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn, sau thời hạn 01 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thu hồi (hoặc tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn), nếu có nhu cầu, được dự học lại Luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe, được kiểm tra và có chứng nhận của cơ sở đào tạo đã hoàn thành nội dung học và nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp lại Giấy phép lái xe
Người có Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng, còn hồ sơ gốc bị mất trong các trường hợp như bão lụt, động đất hoặc bị hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm có xác nhận rõ vụ việc của cơ quan công an mà không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được xét cấp lại Giấy phép lái xe. Ngoài các trường hợp bị mất trên, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để được cấp lại Giấy phép lái xe
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe (theo mẫu quy định)
Bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
Hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe (trường hợp mất hồ sơ gốc phải có đơn trình báo mất hồ sơ gốc có xác nhận của cơ quan công an cấp xã)
Đơn trình báo mất Giấy phép lái xe có xác nhận của cơ quan công an cấp xã hoặc Quyết định thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn
06 ảnh màu cỡ 3x4 cm kiểu chứng minh nhân dân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp Giấy phép lái xe
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy phép lái xe 30.000 đồng
Phí sát hạch lý thuyết 70.000 đồng/lần
Phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng 50.000 đồng/lần
Phí sát hạch thực hành trong hình 230.000 đồng/lần
Phí, lệ phí sát hạch lái xe mô tô: (hạng A1, A2, A3, A4) gồm
Phí, lệ phí sát hạch lái xe ô tô: (hạng B1, B2, C, D, E, F) gồm
Sát hạch lý thuyết 30.000 đồng/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép lái xe bị mất, Giấy phép lái xe bị thu hồi tước quyền sử dụng không thời hạn - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-157101-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
30