Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-158744-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đơn vị đáp ứng được các điều kiện về sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp được quy định tại điều 17 Quy chế quản lý Vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do lãnh đạo ký (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy phép sử vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp
Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Hợp đồng thực hiện dịch vụ nổ mìn (nếu có)
Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp
Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng VLNCN đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thoả mãn các qui định của Pháp luật về hoạt động khoáng sản và Đầu tư xây dựng liên quan
Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn do lãnh đạo doanh nghiệp ký
Danh sách trích ngang, văn bằng, chứng chỉ của thợ mìn và những người làm việc liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Phương án giám sát và tổ chức thực hiện giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoã mãn các yêu cầu của Quy Chuẩn Việt Nam 02:2008/BCT (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do lãnh đạo ký (phụ lục số 04 Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
Tải về
Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (Phụ lục 6 Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-158744-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21