Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-233004-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Không quá 08 ngày làm việc, trong đó:
- Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo
- Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1,A2,A3,A4 tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở đề nghị cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe đáp ứng các yêu cầu, điều kiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT (Trừ nội dung quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ôn của cơ sở đào tạo lái xe hạng B1, B2, C, D, E và F)
Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp lại giấy phép đào tạo lái xe (theo mẫu)
Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao chụp)
Giấy đăng ký xe của xe tập lái đối với các hạng A1, A2, A3, A4 (bản sao chụp)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe (Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-233004-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
31