Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-233141-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, không kể thời gian tổ chức kiểm tra thực tế cảng (do đơn vị mời tổ chức kiểm tra).
- 1,0 ngày đối với công tác nộp hồ sơ, liên hệ để kiểm tra thực tế;
- 4,0 ngày cho công tác chế bản, trình duyệt, hoàn thiện quyết định công bố và trả cho khách hàng, thời điểm tính từ khi có biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn của cảng nộp bổ sung vào hồ sơ đã nộp trước đó tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại;
Bước 3: Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tổ chức kiểm tra thực tế (bao gồm kiểm tra hồ sơ, vùng nước, mặt bằng, nội quy, biển báo và các điều kiện đảm bảo an toàn của cảng) lập biên bản thẩm định, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả theo quy định.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi
- Vùng nước cảng không chồng lấn với luồng chạy tầu thuyền
- Công trình cầu cảng đảm bảo điều kiện an toàn, luồng vào cảng (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định
- Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định
- Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến
- Đối với cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm
- Đối với cảng hành khách ngoài các điều kiện trên phải có thêm điều kiện: Có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, thuận tiện; có nhà chờ, nội quy cảng và bảng niêm yết giá vé; ban đêm có đèn chiếu sáng cho hành khách lên xuống
Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa (theo mẫu)
Bản sao chứng thực Quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư
Bản sao chứng thực giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất
Bản chính biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng
Bình đồ vùng nước cảng do đơn vị đủ tư cách pháp nhân về tư vấn thiết kế công trình thuỷ thực hiện bảo đảm theo đúng quy phạm về khảo sát lập bình đồ địa hình và phải đầy đủ các nội dung: vị trí vùng nước theo lý trình từ km…đến km…, bờ (trái, phải), sông (kênh)…, thuộc xã…, huyện…, tỉnh (thành phố)…hoặc xác định theo hệ toạ độ hoặc xác định khoảng cách tới vật chuẩn; đường ranh giới vùng nước ghi rõ kích thước; cao độ đáy vùng nước, mực nước thấp nhất và cao nhất, công trình cầu tàu xếp dỡ hàng hoá hoặc đón trả hành khách; cấp kỹ thuật và chiều dài của luồng vào cảng; các mốc đo đạc định vị; thời điểm khảo sát lập bình đồ
Bản chính văn bản xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu cảng thuỷ nội địa; xác nhận hoàn thành việc rà quét, thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình thi công xây dựng cảng (nếu có) của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện (nếu sử dụng phao nổi thay cho cầu tàu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-233141-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
52