Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-233178-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Đăng ký mới phương tiện thuỷ nội địa chưa khai thác (trừ các phương tiện thủy nội địa cỡ nhở đã được phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện việc đăng ký theo Quyết định số 2606/2011/QĐ-UBND ngày 15/8/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh) đến bộ phận “một cửa” Sở Giao thông Vận tải
Bước 2: Bộ phận “một cửa” Sở Giao thông Vận tải tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp giấy hẹn trả đăng ký trực tiếp (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi theo đường bưu chính cho tổ chức, cá nhân;
Trường hợp thành phần hồ sơ không đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân những nội dung thành phần hồ sơ thiếu hoặc không đạt yêu cầu và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải theo quy định
Giấy tờ phải nộp để lưu giữ tại cơ quan đăng ký phương tiện:
+ Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (theo mẫu)
+ 02 ảnh 10 x 15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi
+ Biên lai nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ (bản chính)
+ Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm (theo mẫu)
Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra:
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thuỷ nội địa
+ Giấy phép hoặc tờ khai phương tiện nhập khẩu theo quy định của pháp luật đối với phương tiện được nhập khẩu
+ Hợp đồng mua, bán phương tiện hoặc hợp đồng đóng mới phương tiện
+ Giấy tờ chứng minh được phép hoạt động và có trụ sở tại Việt Nam, đối với phương tiện nước ngoài hoặc giấy tờ chứng minh được phép cư trú tại Việt Nam đối với cá nhân nước ngoài
+ Hợp đồng cho thuê tài chính, đối với trường hợp tổ chức cho thuê tài chính đề nghị được đăng ký phương tiện tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bên thuê
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa
Tải về
Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 70.000 đồng/lần

0
24