Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-233459-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng; Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp đăng kí tạm thời; cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đến bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Bộ phận “một cửa” của Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
+ Viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải theo quy định
Trường hợp đề nghị cấp đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng:
+ Tờ khai đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng (theo mẫu)
Trường hợp cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng:
+ Tờ khai đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính)
+ Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính)
+ Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời 70.000 đ/lần
Cấp mới đăng kí kèm theo biển số 200.000 đ/lần cấp/phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đăng ký tạm thời; cấp đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-233459-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông, Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
40