Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-243589-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý, chi nhánh trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý và chi nhánh của Trung tâm, Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Giám đốc Trung tâm kiểm tra tính đầy đủ và đúng đắn của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét, công nhận và cấp thẻ cộng tác viên.
- Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Giám đốc Trung tâm trình, Giám đốc Sở tư pháp xem xét ký quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên. Trong trường hợp từ chối phải thông báo rõ lý do bằng văn bản cho người đề nghị làm cộng tác viên.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận và cấp thẻ cộng tác viên, hợp đồng cộng tác hoặc văn bản từ chối công nhận và cấp thẻ cộng tác viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị làm cộng tác viên chuẩn bị hồ sơ giấy tờ theo quy định, nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp
Bước 2: Trung tâm trợ giúp pháp lý kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả.
Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhận kết quả theo quy định.
Đơn đề nghị làm cộng tác viên (theo mẫu);
Bản sao bằng cử nhân luật; bằng đại học khác hoặc bằng trung cấp luật
Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan nơi người đề nghị làm cộng tác viên làm việc kèm hai ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm.
Trong trường hợp người đề nghị làm cộng tác viên thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi mà có thời gian công tác pháp luật từ 03 năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng thì trong hồ sơ đề nghị làm cộng tác viên ngoài Đơn đề nghị làm cộng tác viên và Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan nơi người đề nghị làm cộng tác viên làm việc kèm hai ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm, thì trong hồ sơ cần có giấy xác nhận thời gian công tác pháp luật của cơ quan tổ chức nơi người đó đã hoặc đang công tác hoặc xác nhận của UBND cấp xã về kiến thức pháp luật và uy tín trong cộng đồng của người đề nghị.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-243589-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23