Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-267915-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng Công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định cho phép thành lập, Văn phòng công chứng làm hồ sơ đăng ký hoạt động gửi Sở Tư pháp
Bước 2: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
Bước 3: Văn phòng công chứng căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ Sở Tư pháp để nhận kết quả.
Đơn đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng (đối với văn phòng công chứng do một Công chứng viên thành lập);
Giấy tờ chứng minh về trụ sở ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập;
Trong trường hợp trụ sở là nhà thuê, mượn thì phải kèm theo hợp đồng thuê, mượn nhà có thời gian tối thiểu là năm năm kể từ ngày làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng;
Giấy tờ chứng minh nơi đăng ký thường trú tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở Văn phòng công chứng của Công chứng viên thành lập Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng công chứng do 01 công chứng viên thành lập) hoặc công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng (đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập
Tải về
Đơn đăng ký hoạt động văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-267915-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
17