Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-269119-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: - Thời gian cấp hoặc từ chối cấp trong 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
- Thời gian yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại bộ phận "một cửa" Sở Công Thương hoặc đến Sở Công Thương để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cán bộ tại bộ phận "một cửa" viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định
Bước 3: Sở Công Thương thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí (nếu có) tại bộ phận "một cửa"
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều kiện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Bảng kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu
Bản sao Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 3 điều 15 Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Tại các khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 200.000 đồng/giấy/lần cấp - Tại các khu vực khác: 100.000 đồng/giấy/lần cấp
Phí thẩm định - Tại các khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: 400.000đ/điểm kinh doanh/ lần thẩm định - Tại các khu vực khác: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/ lần thẩm định
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-269119-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32