Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-270284-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, không kể thời gian tổ chức kiểm tra thực tế xe (do đơn vị mời tổ chức kiểm tra).
- 1,0 ngày đối với công tác nộp hồ sơ, liên hệ để kiểm tra thực tế xe;
- 2,0 ngày cho công tác chế bản, trình duyệt, hoàn thiện phù hiệu và trả cho khách hàng, thời điểm tính từ khi có xác nhận kiểm tra thực tế phương tiện nộp về Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển hiệu “Xe taxi”
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì tiến hành viết giấy hẹn, liên hệ cho phòng Quản lý vận tải kiểm tra thực tế các phương tiện đề nghị cấp phù hiệu
Bước 3: Sau khi kiểm tra, đại diện phòng Quản lý vận tải có trách nhiệm xác nhận nội dung đã kiểm tra đối với các phương tiện đạt yêu cầu để cấp phù hiệu. Chủ phương tiện liên hệ với Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để bổ sung thông tin, nội dung vào hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu.
Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Trường hợp cấp mới biển hiệu“Xe taxi“:
+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu quy định tại phụ lục 21, Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT;
+ Bản phô tô giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;
+ Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký xe ô tô và hợp đồng thuê phương tiện với tổ chức, cá nhân cho thuê tài chính hoặc cho thuê tài sản, cam kết kinh tế giữa xã viên và hợp tác xã nếu xe không thuộc sở hữu của đơn vị kinh doanh. Đối với những phương tiện mang biển đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính thì đơn vị kinh doanh vận tải phải gửi kèm theo xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải của Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 28 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT.
Trường hợp cấp đổi biển hiệu“Xe taxi“:
+ Giấy đề nghị đổi phù hiệu quy định tại phụ lục 21 của Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT;
+ Bản phô tô giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô;
+ Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực giấy đăng ký xe ô tô;
+ Phù hiệu, biển hiệu hư hỏng hoặc hết giá trị sử dụng hoặc Biên bản xử lý vi phạm thu hồi phù hiệu, biển hiệu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị cấp (đổi) phù hiệu
Tải về
Xác nhận tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không thu phí, trừ chi phí in ấn và màng ép Plastic phù hiệu do khách hàng tự trả
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phù hiệu “Xe taxi” - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-270284-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]

0
26