Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-270296-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc gửi qua đường bưu chính
Thời hạn giải quyết: - Hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết được đại diện hai bên thống nhất xác nhận bằng Biên bản kiểm tra hiện trường: thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).
- Hồ sơ hợp lệ, không đủ điều kiện giải quyết được đại diện hai bên thống nhất xác nhận bằng Biên bản kiểm tra hiện trường có nêu rõ lý do: cơ quan cấp phép trả lời bằng văn bản khẳng định lý do trả lại hồ sơ để cá nhân hoặc tổ chức làm căn cứ hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn không quá 5 ngày sau khi hai bên cùng đi kiểm tra thực địa.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ hoặc Đường tỉnh (Đối với các dự án được UBND tỉnh giao sử dụng điểm đấu nối thuộc Quy hoạch các điểm đấu nối đã được phê duyệt) đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện (đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính); nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Trường hợp không chấp thuận hoặc không cấp phép, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trước khi thực hiện thủ tục nêu trên, thì quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ và bước phê duyệt, thực hiện quy hoạch thực hiện theo điều 19, điều 20 của Thông tư 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011.
- Sau khi thẩm định hồ sơ hợp lệ, Sở Giao thông vận tải phối hợp với tổ chức, cá nhân xin chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công, bố trí 01 ngày đi hiện trường để kiểm tra thực địa.
Trường hợp Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công:
- Đơn đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao; trong đó, cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo nút giao và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo (bản chính) (theo mẫu);
- Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ hoặc đường tỉnh đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (bản sao có chứng thực); hoặc văn bản chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải cho phép đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đối với các trường hợp quốc lộ chưa có Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ được phê duyệt (bản sao chụp);
- Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính) giao tổ chức, cá nhân làm Chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao nếu quy hoạch hoặc văn bản chấp thuận đơn lẻ của Bộ Giao thông vận tải chưa xác định rõ chủ đầu tư hoặc chủ sử dụng nút giao;
- Thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao (có biện pháp tổ chức thi công bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường theo các tiêu chuẩn, qui chuẩn hiện hành) do tổ chức tư vấn được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ lập (bản chính).
Ghi chú: - Đối với các dự án đường bộ xây dựng mới có đấu nối vào quốc lộ đã được Bộ Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt thiết kế kỹ thuật, không phải thực hiện bước đề nghị chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông.
- Văn bản chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ban hành, nếu quá 12 tháng, làm đơn đề nghị gia hạn.
Trường hợp Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ hoặc đường tỉnh:
- Đơn đề nghị gia hạn chấp thuận thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ hoặc đường tỉnh của chủ công trình (bản chính) (theo mẫu).
Ghi chú: Thời gian gia hạn: chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) cho 01 thủ tục chấp thuận hoặc gia hạn
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn
Tải về
Đơn xin Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ hoặc Đường tỉnh
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào Quốc lộ hoặc Đường tỉnh (Đối với các dự án được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao sử dụng điểm đấu nối thuộc Quy hoạch các điểm đấu nối đã được phê duyệt) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-270296-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19