Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-270326-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Sở giao thông vận tải Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Công ty TNHH 1TV Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp phí và nhận Biên lai thu phí và Tem nộp phí trực tiếp tại trụ sở Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biên lai thu phí và Tem nộp phí
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trường hợp chủ xe đưa xe đến kiểm định và nộp phí sử dụng đường bộ:
+ Chủ xe nộp Hồ sơ kiểm định và điền thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin.
+ Sau khi xe kiểm định đạt yêu cầu, chủ xe ký vào Tờ khai phí sử dụng đường bộ do cơ quan đăng kiểm in ra và nộp phí cho cơ quan đăng kiểm.
+ Cơ quan đăng kiểm thu phí, cấp Biên lai lai thu phí và dán Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.
Bước 2: Trường hợp chủ xe chỉ nộp phí sử dụng đường bộ:
+ Chủ xe trình giấy Đăng ký xe (bản gốc) và điền thông tin vào Phiếu cung cấp thông tin.
+ Cơ quan đăng kiểm nhập thông tin theo giấy Đăng ký xe, Phiếu cung cấp thông tin và in Tờ khai phí sử dụng đường bộ chuyển cho người nộp phí kiểm tra, ký xác nhận và nộp phí cho cơ quan đăng kiểm.
+ Cơ quan đăng kiểm thu phí, cấp Biên lai lai thu phí và dán Tem nộp phí sử dụng đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Xe kiểm định đạt yêu cầu (khi xe vào kiểm định) hoặc xe đang hoạt động (vẫn còn hạn kiểm định)
Trường hợp chủ xe đưa xe đến kiểm định và nộp phí sử dụng đường bộ:
+ Hồ sơ kiểm định;
+ Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu);
+ Tờ khai phí sử dụng đường bộ.
Trường hợp chủ xe chỉ nộp phí sử dụng đường bộ:
+ Đăng ký xe (bản gốc);
+ Phiếu cung cấp thông tin (theo mẫu);
+ Tờ khai phí sử dụng đường bộ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ
Tải về
Phiếu cung cấp thông tin
Tải về
Tờ khai phí sử dụng đường bộ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đính kèm phụ lục
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-270326-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
27