Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-274185-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Do đoàn kiểm tra quyết định
Lưu ý: Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức kiểm tra, xác nhận lý do đình chỉ, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Quyết định đình chỉ cần nêu rõ lý do, thời hạn đình chỉ hoạt động và biện pháp khắc phục
- Hết thời gia đình chỉ, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ được khắc phục, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn;
Bước 2: UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ; viết phiếu tiếp nhận, hẹn trả kết quả cho cá nhân, tổ chức;
Bước 3: Cá nhân, tổ chức căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định.
Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, biên bản kiểm tra, các văn bản của phòng Giáo dục và Đào tạo đối với các trường hợp vi phạm phải đình chỉ theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đình chỉ hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-274185-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28