Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-274252-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao giấy tờ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn để được tư vấn, hướng dẫn hoặc ủy quyền cho người khác; hoặc có thể gửi đề nghị qua đường Bưu điện đề nghị UBND phường nơi lưu trữ sổ gốc hộ tịch để cấp bản sao giấy tờ hộ tịch
Bước 2: Nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại bộ bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND phường hoặc thông qua đường Bưu điện (nếu có yêu cầu).
Bước 3: UBND xã, phường, thị trấn tiếp nhận đề nghị của công dân; căn cứ vào Sổ gốc lưu trữ tại UBND xã, phường, thị trấn và cấp bản sao giấy tờ hộ tịch cho người dân theo quy định (số lượng theo đề nghị của công dân).
+ Trả kết quả cho công dân tại bộ “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND phường hoặc thông qua đường Bưu điện (nếu có yêu cầu)
Xuất trình giấy tờ tuỳ thân chứng minh người yêu cầu cấp bản sao là người được cấp bản chính hoặc là người đại diện hợp pháp của người được cấp bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch 3000đ/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-274252-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Đăng ký việc giám hộ - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ - Quảng Ninh
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con - Quảng Ninh
Đăng ký điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác - Quảng Ninh
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi - Quảng Ninh
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Quảng Ninh
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài - Quảng Ninh
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Chứng thực di chúc - Quảng Ninh
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh

0
32