Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-274256-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc, trường hợp cần phải xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực thì thời hạn trên được kéo dài thêm nhưng không được quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực chữ ký cá nhân
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” UBND xã, phường, thị trấn;
Bước 3: Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn:
+ Hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ.
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực.
Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác để cán cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: theo nhu cầu của người dân + 01 bộ để lưu
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 10.000 đ/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-274256-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch - Quảng Ninh
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Chứng thực di chúc - Quảng Ninh
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Ninh

0
14