Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-274258-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp taị bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn hoặc tại gia đình, nơi chữa bệnh nếu người lập di chúc bị bệnh, già yếu không thể tự đi được (theo yêu cầu).
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu cần phải xác minh thêm nhân thân, tài sản của người yêu cầu thì thời hạn không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Di chúc đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân tự chuẩn bị hồ sơ hoặc đến UBND xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn theo quy định
Bước 2: Trình bày nguyện vọng và ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước sự có mặt của người chứng thực. Trường hợp không thể tự mình đến trụ sở UBND xã,phường, thị trấn thì yêu cầu người chứng thực đến nơi cư trú hoặc cơ sở chữa bệnh để chứng thực
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” của UBND xã, phường, thị trấn hoặc nơi cư trú, cơ sở chữa bệnh (theo yêu cầu).
Bước 4: Nộp lệ phí
Bước 5: Bộ phận một cửa UBND xã, phường, thị trấn:
+ Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
+ Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả.
+ Trả kết quả giải quyết
+ Thu lệ phí.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Nội dung Di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội
Di chúc.
Xuất trình CMND, sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ tuỳ thân khác.
Xuất trình Bản chính các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu tài sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng thực di chúc 20.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực di chúc - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-274258-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch - Quảng Ninh
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Ninh

0
33