Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-274260-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả kết quả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Cá nhân căn cứ vào phiếu tiếp nhận và trả kết quả, đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã, phường, thị trấn nhận kết quả theo quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người yêu cầu công chứng, chứng thực thì phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Người yêu cầu chứng thực phải được thực hiện trước mặt người thực hiện chứng thực.
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng;
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện);
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc bản sao một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013;
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
Bản sao Sổ hộ khẩu;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất
Tải về
Lệ phí
Tải về
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất đính kèm file hồ sơ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-274260-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]
Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch - Quảng Ninh
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Quảng Ninh
Chứng thực di chúc - Quảng Ninh
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất - Quảng Ninh
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân - Quảng Ninh

0
37