Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-285603-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ đề nghị tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.
- Địa chỉ: Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản và bản đề án bảo vệ môi trường đã xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trung tâm Hành chính công tỉnh (Trung tâm HCC).
- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức hoặc công dân trực tiếp tại Trung tâm HCC:
- Kiểm tra tính hợp lệ về thành phần hồ sơ và cấu trúc theo quy định của pháp luật:
+ Hồ sơ hợp lệ: viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến phòng Thẩm định Cấp phép (TĐCP) - Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT). Chuyển bước 2.
+ Hồ sơ không hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức hoặc công dân hoàn thiện;
Bước 2: Phòng TĐCP - Chi cục Bảo vệ Môi trường (BVMT) - Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT)
Xem xét, thẩm định hồ sơ (về nội dung và các quy định bắt buộc liên quan theo quy định của pháp luật và kiểm tra tại cơ sở):
* Hồ sơ không đáp ứng: Có văn bản trả hồ sơ gửi Trung tâm HCC. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ bước 1.
* Hồ sơ đáp ứng theo quy định: chuyển bước 3
Bước 3: Phòng TĐCP - Chi cục BVMT - Sở Tài nguyên và Môi trường
Trình lãnh đạo Sở TNMT cấp Giấy chứng nhận và trả kết quả cho Trung tâm HCC: chuyển bước 4
Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh
Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Một (01) văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định tại Phụ lục 13 ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015;
Ba (03) bản đề án đơn giản (trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu). Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được quy định tại Phụ lục 14a ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung của Đề án BVMT đơn giản
Tải về
Mẫu bìa và trang phụ bìa của đề án BVMT đơn giản
Tải về
Văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các tổ chức hoặc công dân có cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-285603-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
19