Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS01
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nơi đã đăng ký kết hôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhận tờ khai và hướng dẫn tại Sở Tư pháp
Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ
Bước 3: Nộp lệ phí, nhận phiếu hẹn
Bước 4: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được hợp pháp hoá lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật
Việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam và không có đơn yêu cầu không công nhận tại Việt Nam
Việc uỷ quyền phải bằng văn bản và phải được chứng thực hợp lệ (những trường hợp không cần phải có văn bản uỷ quyền: ông, bà, cha, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột)
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Giấy uỷ quyền hợp pháp đối với những trường hợp được uỷ quyền
Bản sao Bản án hoặc Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành; bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Toà án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn
Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế để chứng minh nhân thân của người có đơn yêu cầu
Bản sao hộ khẩu để chứng minh thẩm quyền ghi chú việc ly hôn
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí 50.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS01
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24