Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS09
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân Tỉnh các phường, xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc nhận, cha, mẹ, con.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu nhận tờ khai và hướng dẫn tại Sở Tư pháp
Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ theo mẫu và nộp hồ sơ
Bước 3: Nộp lệ phí, nhận phiếu hẹn
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Tư pháp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bên nhận và bên được nhận đều còn sống vào thời điểm nộp đơn yêu cầu, tự nguyện đồng ý và không có tranh chấp
Trong trường hợp con chưa thành niên thì cha hoặc mẹ làm thủ tục nhận cha hoặc mẹ cho con. Trong trường hợp con chưa thành niên nhưng đã từ đủ 9 tuổi trở lên thì việc xin nhận cha hoặc mẹ cho con phải có sự đồng ý của bản thân người con đó
Trường hợp người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ hoặc cha người đó. Nếu người được nhận là con chưa thành niên nhưng đã từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của bản thân người đó
Tờ khai nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định
Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam ở nước ngoài) của người nhận và người được nhận là cha, mẹ, con
Bản sao giấy khai sinh của người được nhận là con trong trường hợp xin nhận con; của người nhận cha, mẹ trong trường hợp xin nhận cha, mẹ
Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con
Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước); thẻ thường trú (đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) của người được nhận là cha, mẹ, con
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ
Tải về
Mẫu Tờ khai đăng ký việc nhận cha, mẹ (Dùng cho trường hợp con đã thành niên nhận cha, mẹ)
Tải về
Mẫu Tờ khai đăng ký việc nhận con
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí 1.000.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS09
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28