Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS105-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nội vụ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: - Quyết định hành chính , Tiền thưởng theo quy định, giấy khen
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sinh viên nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 2: Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho Sinh viên
Bước 3: Sinh viên căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu điện thì Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận, sau đó trình lãnh đạo xem và chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn giải quyết. Nếu đủ điều kiện theo quy định, phòng chuyên môn tổng hợp hồ sơ, dự thảo văn bản trình Giám đốc Sở ký Quyết định khen thưởng. Sau khi giải quyết công việc xong sẽ thông báo cho sinh viên đến nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh đang học đại học hệ chính quy
- Có kết quả học tập theo năm học hoặc khóa học đạt loại Giỏi trở lên tại các trường đại học trong nước hoặc nước ngoài
Đơn xin hưởng chế độ khen thưởng sinh viên Giỏi có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan nơi cha (mẹ) công tác
Bản sao giấy khen, giấy chứng nhận học lực giỏi trở lên của năm học, bằng tốt nghiệp loại giỏi trở lên của khóa học (có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao trong học tập tại các trường đại học - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS105-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
24