Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS115
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và đơn vị đáp ứng được các điều kiện về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp được quy định tại điều 17 Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Bước3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có hoạt động hợp pháp về khoáng sản, dầu khí, công trình xây dựng, công trình nghiên cứu, thử nghiệm và các hoạt động hợp pháp khác cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Địa điểm sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp hiện hành; các quy định liên quan
- Có kho chứa, công nghệ, thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thỏa mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định tại Mục 3 Quy chế này; trường hợp không có kho, phương tiện vận chuyển, phải có hợp đồng thuê bằng văn bản với các tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
- Là tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật, có đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động những ngành nghề, lĩnh vực cần sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
- Lãnh đạo quản lý, chỉ huy nổ mìn, thợ mìn, người phục vụ liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phải đáp ứng các yêu cầu về an ninh, trật tự; có trình độ chuyên môn tương xứng với vị trí, chức trách đảm nhiệm, được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố trong các hoạt động liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp do lãnh đạo đơn vị ký (theo mẫu)
Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã cấp lần trước
Báo cáo sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong thời gian hiệu lực của giấy phép đã cấp lần trước
Các tài liệu dưới đây (nếu có sự thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp):
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
- Bản sao hợp lệ Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; Quyết định trúng thầu thi công công trình hoặc Hợp đồng nhận thầu hoặc văn bản uỷ quyền, giao nhiệm vụ thực hiện hợp đồng thi công công trình của tổ chức quản lý doanh nghiệp
Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng, thiết kế khai thác mỏ có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các công trình quy mô công nghiệp; phương án thi công, khai thác đối với hoạt động xây dựng, khai thác thủ công. Thiết kế hoặc phương án do chủ đầu tư phê duyệt phải thoả mãn các qui định của pháp luật về hoạt động khoáng sản và Đầu tư xây dựng liên quan
- Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (theo mẫu)
- Phương án nổ mìn phải được lãnh đạo doanh nghiệp ký duyệt hoặc được Sở Công Thương phê duyệt đối với nổ mìn trong các khu vực dân cư, cơ sở khám chữa bệnh, khu vực có các di tích lịch sử, văn hoá, bảo tồn thiên nhiên, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác trên địa bàn Tỉnh theo quy định của pháp luật
- Phương án giám sát ảnh hưởng nổ mìn thoả mãn các yêu cầu của Quy Chuẩn Việt Nam 02:2008/BCT (nếu có)
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng kho vật liệu nổ công nghiệp do Sở Công Thương cấp hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng nguyên tắc thuê kho với tổ chức có kho hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng nguyên tắc với tổ chức được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp để cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đến công trình theo hộ chiếu nổ mìn
- Quyết định bổ nhiệm người Chỉ huy nổ mìn của lãnh đạo doanh nghiệp
- Danh sách trích ngang thợ mìn, người làm công việc có liên quan trực tiếp đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp kèm theo chứng chỉ đào tạo chuyên môn và Giấy chứng nhận huấn luyện về kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép sử dụng VLNCN (Phụ lục 1 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
Tải về
Phương án nổ mìn theo nội dung hướng dẫn (Phụ lục 6 Quy chế quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - 02 triệu đối với giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn đến 02 năm - 03 triệu đối với giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp có thời hạn > 02 năm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp phục vụ khai thác mỏ khoáng sản - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS115
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29