Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS124
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Xuất nhập khẩu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp, qua mạng Internet hoặc qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc. Riêng đối với trường hợp kê khai qua mạng Internet, thời hạn giải quyết là 01 ngày làm việc kể từ ngày Sở Công Thương nhận được hồ sơ gốc đầy đủ, hợp lệ của Thương nhân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký tái xuất hàng hóa qua khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Văn bản cấp phép tạm nhập tái xuất hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế của Bộ Công Thương cấp cho thương nhân (bản sao y có xác nhận của thương nhân)
Hợp đồng mua, bán hàng hóa (bản sao y có xác nhận của thương nhân)
Đối với trường hợp gia hạn: Thương nhân đã thực hiện tạm nhập tái xuất theo văn bản cấp phép của Bộ Công Thương và văn bản xác nhận của Sở Công Thương. Khi văn bản cấp phép của Bộ Công Thương hết hạn mà được Bộ Công Thương gia hạn, thương nhân được tiếp tục thực hiện tái xuất hàng hóa qua Khu kinh tế cửa khẩu mà không cần phải xin xác nhận lại của Sở Công Thương (chỉ cần gửi bản sao Văn bản gia hạn của Bộ Công Thương về Sở Công Thương để theo dõi, quản lý)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

0
20