Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS126
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Trường hợp sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng và biển số xe máy chuyên dùng (giữ nguyên biển số cũ đã cấp đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu cùng tỉnh)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh nơi đã đăng ký xe máy chuyên dùng (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu cùng tỉnh Quảng Ninh) hoặc bộ phận “một cửa” Sở Giao thông vận tải nơi chuyển đến (đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu khác tỉnh)
Bước 2: - Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh:
+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn người nộp hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng hoàn thiện hồ sơ (nếu cần)
+ Viết Giấy hẹn kiểm tra xe máy chuyên dùng và trả kết quả đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh theo quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi nộp hồ sơ, chủ sở hữu xe máy chuyên dùng phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để kiểm tra; trường hợp không chính chủ thì người được uỷ quyền phải có giấy ủy quyền của chủ sở hữu có xác nhận chữ ký của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; người đại diện cho tổ chức phải có giấy giới thiệu của tổ chức đó
Trường hợp sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố:
+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính)
+ Một trong các chứng từ sau đây: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Trường hợp sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố:
+ Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng theo mẫu (bản chính)
+ Một trong các chứng từ sau đây: Quyết định hoặc hợp đồng mua bán kèm hoá đơn theo quy định của Bộ Tài chính (bản chính); Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng thực); Văn bản thừa kế theo quy định của pháp luật (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
+ Phiếu di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng (bản chính) đã được cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư 20/2010/TT-BGTVT kèm theo hồ sơ xe máy chuyên dùng đã đăng ký
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT)
Tải về
Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng (Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30/7/2010 của Bộ Giao thông vận tải)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí - Trường hợp sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố: 50.000đ/lần cấp đăng ký/phương tiện - Trường hợp sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố: 200.000đ/lần cấp đăng ký/phương tiện
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS126
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Giao thông - vận tải
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
56