Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS13-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp, Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ở Sở Tư pháp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
- Giải quyết ở Bộ Tư pháp: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng có đề nghị bổ nhiệm công chứng nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên cho Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.
Bước 2: Sở Tư pháp kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đảm bảo theo quy định thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;
Bước 3: Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến bộ Sở Tư pháp để nhận kết quả
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên (theo mẫu)
Bản sao bằng Cử nhân Luật hoặc Thạc sỹ luật
Giấy tờ chứng minh thời gian công tác pháp luật
Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng
Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn
Sơ yếu lý lịch (theo mẫu)
Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp, trong đó có xác nhận rõ về việc người được cấp giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để học tập và công tác
Giấy tờ chứng minh nghỉ hưu hoặc thôi việc (trường hợp cán bộ công chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc)
Trong trường hợp người đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nộp bản sao thì phải mang bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn Đề nghị bổ nhiệm Công chứng viên (Mẫu TP-CC-01 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/02/2008 của Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng)
Tải về
Sơ yếu lý lịch dùng để bổ nhiệm Công chứng viên (Mẫu TP-CC-01 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm công chứng viên (Trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS13-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24