Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS13
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp; Bộ Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: - Giải quyết ở Sở Tư pháp: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Giải quyết ở Bộ Tư pháp: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên của Sở Tư pháp.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người hoàn thành tập sự hành nghề công chứng có đề nghị bổ nhiệm công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên cho Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tiêu chuẩn Công chứng viên:
Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các điều kiện sau đây thì được xem xét bổ nhiệm làm công chứng viên:
a. Có bằng cử nhân Luật
b. Có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức
c. Có giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;
d. Đã qua thời gian tập sự hành nghề công chứng;
đ. Có đủ sức khoẻ đảm bảo hành nghề công chứng;.
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Bản sao bằng Cử nhân Luật hoặc Thạc sỹ
Giấy tờ chứng minh thời gian công tác pháp luật
Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng
Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng có nhận xét của công chứng viên hướng dẫn
Sơ yếu lý lịch (Mẫu TP-CC-01 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BTP)
Giấy chứng nhận sức khoẻ
Giấy tờ chứng minh nghỉ hưu hoặc thôi việc (trường hợp cán bộ công chức đã nghỉ hưu hoặc thôi việc)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
Tải về
Sơ yếu lý lịch
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ nhiệm công chứng viên (trường hợp không được miễn đào tạo nghề công chứng) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS13
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
34