Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS138
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không tính thời gian lấy ý kiến của Sở Xây dựng nếu có), (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Trường hợp đề nghị cấp mới giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất thì thời gian thực hiện ký giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường là 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức sử dụng đất tự hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh để được tư vấn, hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Sau khi có kết quả nộp phí, lệ phí và nhận kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ và yêu cầu điều kiện
- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ đầy đủ hợp lệ viết phiếu hẹn trả kết quả tại bộ phận một cửa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (bản sao-kèm bản chính để đối chiếu)
- Trường hợp có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận thì Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Quảng Ninh trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy CNQSDĐ thì thời gian thực hiện tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc
Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của tổ chức (bản chính)
Bản vẽ thiết kế xây dựng (bản sao của tổ chức) kèm theo Giấy phép xây dựng (bản sao chứng thực - nếu có) hoặc giấy tờ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu đơn đề nghị đăng ký biến động (Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 100.000 đồng/Giấy Chứng nhận
Phí Dịch vụ Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất 477.731.000 đồng/Giấy Chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký biến động về thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài mà có nhu cầu cấp mới giấy chứng nhận - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS138
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [3]

0
21