Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS144
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải trích đo địa chính hoặc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, thời hạn giải quyết được tính thêm 5 ngày). Trường hợp đề nghị cấp mới giấy CNQSDĐ thì thời gian thực hiện ký giấy CNQSDĐ tại Sở TNMT là 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi biến động tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Chuyển nhượng toàn bộ thửa đất
- Tổ chức kinh tế chỉ được nhận quyền sử dụng đất khi đất đó không phải là đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình cá nhân mà chưa được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được duyệt
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bản chính)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)
Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính (sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 07/HĐCN, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của liên Bộ Tư pháp - Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Dịch vụ Đăng ký biến động về xoá thế chấp, mức thu: 477.731 đồng/GCN
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nươc ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS144
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22