Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS146
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã, Chi cục thuế nơi có đất, Sở Tài chính
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trích lục hoặc trích đo bản đồ thuê đất do các đơn vị có đủ điều kiện đo đạc bản đồ địa chính theo quy định của Luật Đất đai năm 2003 có xác nhận của UBND cấp huyện (04 bản chính);
- Biên bản thẩm tra hồ sơ tại thực địa: 02 bản chính
Đơn xin giao đất, thuê đất (theo mẫu)
Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận
Quy hoạch tổng thể mặt bằng đã được UBND tỉnh phê duyệt
Khoáng sản kèm theo bản đồ khu vực khai thác (đối với các dự án hoạt động khoáng sản)
Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án không thuộc danh mục phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận (bản sao)
Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chi tiết đã được UBND cấp huyện thẩm định
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất (mẫu số 03/ĐĐ- Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Đơn xin thuê đất (mẫu số 04/ĐĐ- Ban hành kèm theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí đo đạc , lập bản đồ địa chính + Bản đồ tỷ lệ 1/200: 100 đồng/m2 + Bản đồ tỷ lệ 1/500: 50 đồng/m2 + Bản đồ tỷ lệ 1/1.000 và ½.000: 30 đồng/m2 + Bản đồ có tỷ lệ ngoài 4 tỷ lệ trên: 5 đồng/m2
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất + Diện tích dưới 01 ha: 500.000 đ/ hồ sơ + Diện tích 1 - 5 ha: 1.000.000 đ/ hồ sơ + Diện tích 5 -10 ha: 1.500.000 đ/ hồ sơ + Diện tích 10 -15 ha: 2.000.000 đ/hồ sơ + Diện tích 15 -20 ha: 2.500.000 đ/hồ sơ + Diện tích 20 -25 ha: 3.000.000 đ/hồ sơ + Diện tích 25 -30 ha: 3.500.000 đ/hồ sơ + Diện tích 30 -40 ha: 4.000.000 đ/hồ sơ + Diện tích 40 -50 ha: 4.500.000 đ/hồ sơ + Diện tích trên 50 ha: 5.000.000 đ/ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế , người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân ngoài sử dụng đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS146
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20