Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS147
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, Ban Ngành và địa phương có liên quan
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tự lập hồ sơ hoặc đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để được hướng dẫn trình tự, thủ tục lập hồ sơ và các yêu cầu, điều kiện cần thiết để thực hiện thủ tục hành chính
Bước 2: Nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định và nhận phiếu hẹn trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Bước 3: Tham gia cùng cơ quan chức năng và địa phương có liên quan để kiểm tra tại thực địa
Bước 4: Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (nếu có)
Bước 5: Nộp phí và lệ phí đầy đủ theo quy định
Bước 6: Nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Nộp hồ sơ xin gia hạn trước khi giấy phép đã được cấp còn hiệu lực không ít hơn 30 ngày
- Đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định; không vi phạm nội dung quy định của giấy phép và các quy định của pháp luật về tài nguyên nước
Đối với hồ sơ xin gia hạn: Nộp hồ sơ xin gia hạn trước khi giấy phép đã được cấp còn hiệu lực không ít hơn 30 ngày
+ Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép (bản chính)
+ Giấy phép đã được cấp (bản sao có công chứng)
+ Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức, cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp (bản chính)
Đối với trường hợp có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật, hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép còn bao gồm:
+ Các văn bằng, chứng chỉ của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật và hợp đồng lao động giữa tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (bản sao có công chứng)
+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật (bản chính)
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất (Mẫu số 02a-M, Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định 350.000 đồng/1 hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS147
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29