Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS158
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (trường hợp không cấp giấy phép hoặc cần kéo dài thời gian, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản trả lời, nêu rõ lý do, thời hạn cấp phép có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 10 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả
Đơn đề nghị cấp giấy phép của cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ loại văn hóa phẩm, nội dung, số lượng, xuất xứ, mục đích sử dụng và phạm vi sử dụng (theo mẫu)
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật
Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có)
Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm cung cấp văn hóa phẩm nhập khẩu và tờ khai hải quan (bản sao không cần chứng thực) để cơ quan cấp giấy phép giám định
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm (Mẫu BM.NK- Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm 20.000đồng/giấy phép
Phí thẩm định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu + Sách, báo, tạp chí các loại: 10.000đ/cuốn/tờ. + Tranh in, ảnh, lịch các loại: 20.000đ/cuốn/tờ + Các loại ấn phẩm khác: 5.000đ/tác phẩm + Phim truyện có độ dài đến 100 phút: 50.000đ/tập + Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên: 80.000đ/tập + Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài đến 60 phút: 20.000đ/tập + Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình…) có độ dài từ 61 phút trở lên: 40.000đ/tập. + Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử): 20.000đ/tập + Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất: 10.000đ/tác phẩm + Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ: 50.000đ/tác phẩm
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS158
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30