Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS211
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Lĩnh vực khác
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Công an Tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: - Đối với dự án quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc
- Đối với thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 5 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và nhóm C
- Đối với chấp thuận địa điểm xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc
- Đối với thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A; không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và nhóm C
Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (theo mẫu PC01 ban hành kèm theo Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an), kèm theo văn bản kiến nghị điều chỉnh các nội dung chưa đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC trong hồ sơ thiết kế (nếu có)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, cơ quan, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Cơ quan, tổ chức và cá nhân nộp hồ sơ (có ghi số điện thoại để liên hệ) cho phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Ninh tại Trung tâm Hành chính Công của tỉnh
+ Hồ sơ hợp lệ (có đủ giấy tờ theo theo quy định), cán bộ sẽ nhận hồ sơ và viết giấy hẹn ngày trả kết quả
+ Hồ sơ chưa hợp lệ, cán bộ nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn cho cơ quan, tổ và cá nhân bổ sung theo quy định
Bước 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân đến nhận Giấy chứng thẩm duyệt về PCCC tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh
Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Đối với hồ sơ dự án thiết kế, quy hoạch:
+ Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư; nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo
+ Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1:500 thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 13 Nghị định 35/2003/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ)
Đối với hồ sơ thiết kế cơ sở:
+ Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án hoặc của chủ đầu tư; nếu ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo
+ Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền
+ Các bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế cơ sở thể hiện những nội dung yêu cầu về giải pháp phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 14 Nghị định 35/2003/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ)
Đối với hồ sơ chấp thuận địa điểm xây dựng:
+ Văn bản đề nghị kiểm tra, chấp thuận địa điểm xây dựng về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư có nêu rõ quy mô, tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của công trình dự kiến xây dựng, đặc điểm, hiện trạng và sự phù hợp của khu đất dự kiến xây dựng công trình
+ Bản sao giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà, công trình
+ Bản vẽ, tài liệu thể hiện rõ hiện trạng địa hình của khu đất có liên quan đến phòng cháy và chữa cháy như: Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình, khoảng cách từ công trình dự kiến xây dựng đến các công trình xung quanh, hướng gió, cao độ công trình
Đối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công:
+ Văn bản đề nghị thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của chủ đầu tư; trường hợp chủ đầu tư ủy quyền cho một đơn vị khác thực hiện thì phải có văn bản ủy quyền kèm theo
+ Bản sao văn bản cho phép đầu tư của cấp có thẩm quyền hoặc chứng chỉ quy hoạch hoặc giấy tờ xác nhận quyền sử dụng đất
+ Bản vẽ và bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công thể hiện những nội dung yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 14 Nghị định 35/2003/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ)
Nếu hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch phần thuyết minh ra tiếng Việt kèm theo. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thẩm duyệt phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ trình thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình gồm 02 bộ, có xác nhận của chủ đầu tư
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Hiện tại chưa thu
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS211
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Lĩnh vực khác
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22