Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS219
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm hành chính công tỉnh
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cơ quan thuế phải thực hiện điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp nhận sáp nhập trong hệ thống quản lý mã số thuế
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định (kê khai đầy đủ thông tin vào mẫu tờ khai và các giấy tờ kèm theo) sau đó gửi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để làm thủ tục đăng ký thuế
Bước 2: Trung tâm Hành chính công tỉnh sẽ kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế, nếu hồ sơ đầy đủ, đúng thủ tục thì sẽ tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 3: Người nộp thuế căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công Tỉnh nhận kết quả
Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp nhận sáp nhập
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế (theo mẫu 08-MST, ban hành kèm theo Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp: Trường hợp sáp nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhận sáp nhập - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS219
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đăng ký thuế
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]

0
19