Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS239
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan có liên quan (tùy theo từng trường hợp)
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với các dự án xin ý kiến các Sở, Ngành liên quan thì thời gian giải quyết là 10 ngày làm việc; đối với hồ sơ phải lấy ý kiến thẩm tra của các Bộ, ngành Trung ương theo quy định, thời gian các Bộ, Ngành tham gia ý kiến là 15 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư liên hệ với Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai theo quy định
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công tỉnh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận trao giấy biên nhận cho nhà đầu tư
Bước 4: Trung tâm hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư xem xét, chủ trì lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan (nếu có), trình UBND tỉnh phê duyệt
Bước 5: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trong giấy biên nhận đến Trung tâm hành chính công tỉnh để nhận kết quả
Thông báo thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh/Văn bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Thông báo thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện (theo mẫu)
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kèm theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (nếu có)
Quyết định bằng văn bản và bản sao Biên bản họp hợp lệ của Chủ đầu tư về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện, nội dung dự án đầu tư, cụ thể:
+ Của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên
+ Của Hội đồng thành viên công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
+ Của Hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần
Hồ sơ hợp lệ về các nội dung điều chỉnh hoạt động của chi nhánh/ Hồ sơ hợp lệ về các nội dung thay đổi hoạt động văn phòng đại diện (theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/Chứng nhận đầu tư/Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện (bản sao công chứng)
Báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh/ văn phòng đại diện đến thời điểm điều chỉnh
Trường hợp thay đổi nội dung Chứng nhận đầu tư chi nhánh gắn với dự án đầu tư thì còn bao gồm các loại giấy tờ sau:
+ Dự án đầu tư điều chỉnh (đối với các nội dung điều chỉnh)
+ Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai
+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Số bộ hồ sơ: 06 bộ (đóng quyển), trong đó 02 bộ dấu đỏ hoặc bản sao công chứng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tải về
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-10, Thông tư 01/2013/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh, thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh không gắn với dự án đầu tư và thay đổi nội dung đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS239
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24