Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-BS73
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Thông tin và Truyền thông để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa” của Sở Thông tin và Truyền thông
Bước 3: Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông
+ Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, viết phiếu hẹn trả kết quả
+ Chuyển hồ sơ đến cơ quan hành chính nhà nước giải quyết
+ Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính của từ cơ quan hành chính nhà nước
Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo thời gian quy định
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97 và Điều 4 Thông tư 14/2010/TT-BTTTT
Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép
Người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:
Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền
Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
Tốt nghiệp đại học
Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (theo mẫu)
Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí)
Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang thông tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai
- Đề án thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp gồm những nội dung chính sau:
+ Mục đích cung cấp thông tin; nội dung thông tin; các chuyên mục; nguồn tin hợp pháp; quy trình xử lý tin, nhân sự, mẫu bản in trang chủ và các trang chuyên mục chính
+ Loại hình dịch vụ dùng để cung cấp hoặc trao đổi thông tin (website, forum, blog v.v)
+ Biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ bảo đảm cho việc cung cấp và quản lý thông tin
+ Tên miền dự kiến sử dụng. (Tên miền quốc gia Việt Nam ”.vn” phải còn thời hạn ít nhất 6 tháng tại thời điểm xin cấp phép, trường hợp tên miền quốc tế đã được thông báo cho BTTTT theo đúng quy định tại TT 09/2008/TT-BTTTT)
Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng kí cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-BS73
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Viễn thông – Internet
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25