Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-012366-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Quyền tác giả, quyền liên quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục bản quyền tác giả Văn học Nghệ thuật - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phải cấp giấy phép, trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân, muốn đăng ký quyền tác giả phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo lĩnh vực (hướng dẫn tại mục 7 biểu mẫu 1)
Bước 2: Bộ phận Nghiệp vụ Văn hoá, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp nhận đơn đăng ký để chuyển cho Cục Bản quyền tác giả Văn học Nghệ thuật;
- Hồ sơ đạt yêu cầu: Tiếp nhận, hẹn thời hạn giải quyết.
- Hồ sơ không đạt yêu cầu: Trả lại, tổ chức hoặc cá nhân bổ sung.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận giấy chứng nhận tại bộ phận Nghiệp vụ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sau khi Cục bản quyền tác giả xem xét giải quyết
Tờ khai đăng ký quyền tác giả (theo mẫu chung Quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch). Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được uỷ quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin, tóm tắt nội dung tác phẩm; tên tác giả, tác phẩm, thời gian điạ điểm, hình thức công bố, cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.
Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả( ảnh chụp phóng kích thước 21 x29 cm, cỡ giấy A4)
Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền
Giấy đăng ký kinh doanh nếu người nộp đơn là công ty, doanh nghiệp (bản sao có công chứng)
Giấy chứng minh nhân dân tác giả (bản sao có công chứng)
Tác giả chuyển quyền sử dụng
Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa thông qua các cuộc thi
Trong trường hợp tổ chức cuộc thi để chon tác phẩm sử dụng chính thức, thì ngoài các thủ tục trên cần đầy đủ các giấy tờ sau đây:
+ 01 tờ thông báo thể lệ cuộc thi (bản chính);
+ 01 biên bản chấm thi của Hội đồng giám khảo (bản chính);
+ Quyết định thành lập Hội đồng giám khảo (bản sao có công chứng);
+ Quyết định của cơ quan chọn tác phẩm sử dụng chính thức (bản sao có công chứng).
Ghi chú: 04 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả, tờ khai đăng ký quyền liên quan, giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được ban hành kèm theo Quyết định số 88/2006/QĐ_BVHTT ngày 17/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá thông tin.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký quyền liên quan
Tờ khai đăng ký quyền tác giả
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Tác phẩm được thể hiện trên băng âm thanh: 50.000đ/ 1 băng chương trình.
- Tác phẩm được thể hiện trên đĩa âm thanh: 100.000 đồng/ 1 đĩa chương trình
- Tác phẩm được thể hiện trên giấy hoặc trên các vật liệu tương tụ khác: 50.000 đồng/ 1 tác phẩm.
- Tác phẩm được thể hiện trên phim nhựa, băng hình: 250.000đồng/ 1 tác phẩm.
- Tác phẩm kiến trúc: 150.000 đồng/ 1tác phẩm.
- Tác phẩm phần mềm máy tính hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 400.000 đồng/ 1 tác phẩm
- Tác phẩm tạo hình: 50.000 đồng/ 1 tác phẩm.
-Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng: 200.000 đồng/ 1 tác phẩm.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký Quyền tác giả - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-012366-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Quyền tác giả, quyền liên quan
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
16