Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-027707-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): BQL Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: C/O được cấp sớm nhất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ thời điểm người đề nghị cấp C/O nộp bộ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Thời hạn xử lý cấp C/O không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày người đề nghị nộp bộ hồ sơ đầy đủ trong trường hợp tổ chức cấp C/O nhận thấy việc kiểm tra trên Hồ sơ là chưa đủ căn cứ để cấp C/O hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với C/O đã cấp trước đó
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (C/O Form D)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Phòng Quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm xử lý kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ
Bước 3: Kiểm tra nơi sản xuất của thương nhân nếu việc kiểm tra hồ sơ là chưa đủ căn cứ hoặc phát hiện có dấu hiệu vi phạm.
Bước 4: Tiến hành cấp C/O
- Hồ sơ thương nhân (đối với thương nhân đề nghị cấp C/O lần đầu):
+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký Đơn đề nghị cấp C/O và con dấu của thương nhân;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân (bản sao có dấu sao y bản chính);
+ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính);
+ Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có) của thương nhân.
- Bộ hồ sơ đề nghị cấp C/O bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp C/O đã được kê khai hoàn chỉnh và hợp lệ;
+ Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh;
+ Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan (các trường hợp hàng xuất khẩu không phải khai báo Tờ khai hải quan xuất khẩu theo quy định của pháp luật sẽ không phải nộp Tờ khai hải quan xuất khẩu);
+ Hóa đơn thương mại;
+ Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương.
Trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận tải đơn (hoặc chứng từ tương đương vận tải đơn), người đề nghị cấp C/O Mẫu D có thể được nợ các chứng từ này nhưng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D (C/O Form D) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-027707-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
36