Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-027822-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: 2 giờ làm việc đối với các trường hợp thông thường kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; 4 giờ làm việc đối với trường hợp tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất; Không quá 07 ngày làm việc trong trường hợp kiểm tra lại các trường hợp đã được cấp C/O Mẫu S
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu S (C/O Form S)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đề nghị cấp C/O nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Cá nhân có trách nhiệm xử lý kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của bộ hồ sơ
Bước 3: Tiến hành kiểm tra tại nơi sản xuất
Bước 4: Tiến hành cấp C/O
Bộ hồ sơ xin cấp C/O Mẫu S bao gồm:
Giấy chứng nhận Mẫu S đã được khai hoàn chỉnh.
Giấy chứng nhận kiểm tra xuất xứ hàng hóa do tổ chức giám định hàng hóa cấp
Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan
Hóa đơn thương mại
Vận đơn.
Trường hợp chưa có Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan và vận đơn hoặc biên lai nhận hàng, người xin cấp C/O Mẫu S có thể được nợ các chứng từ này nhưng phải có văn bản gửi Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo cam kết sẽ nộp các chứng từ này sau. Thời gian được nợ các chứng từ này tối đa là 20 ngày làm việc kể từ ngày được cấp C/O Mẫu S.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp C/O và mẫu con dấu của thương nhân
Tải về
+ Danh mục các cơ sở sản xuất của thương nhân
Tải về
+ Đơn đề nghị cấp C/O
Tải về
+ Mẫu Giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu S
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu S (C/O Form S) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-027822-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18