Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-028034-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận nhận và trả kết quả “một cửa” Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: 15 (mười lăm) ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”của Phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ thụ lý hồ sơ viết Giấy biên nhận cho doanh nghiệp hẹn ngày giải quyết.
Bước 3: Người đại diện của Doanh nghiệp nhận Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”của Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu
- Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán rượu;
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;
- Có kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lương rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu tổ chức hệ thống phân phối ổn định trên địa bàn.
Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
- Thương nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán rượu;
- Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng;
- Có khu vực kinh doanh riêng biệt bảo đảm những điều kiện về bảo quản chất lương rượu, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật;
- Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu.
Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế
Phương án kinh doanh (đối với thương nhân bán buôn rượu) gồm các nội dung:
- Đánh giá tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh 03 năm trước đó, kèm theo các bản sao hợp lệ các hợp đồng mua bán (hoặc đại lý mua bán) với các nhà cung cấp rượu (nếu đã kinh doanh);
- Dự kiến kết quả kinh doanh cho năm tiếp theo kể từ năm thương nhân xin cấp Giấy phép kinh doanh rượu;
- Hình thức tổ chức bán hàng, phương thức quản lý hệ thống phân phối;
- Bảng kê danh sách các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối của mình;
- Hồ sơ về kho hàng gồm:
+ Địa điểm và năng lực (sức chứa) của kho;
+ Tài liệu chứng minh quyền sử dụng kho (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời hạn tối thiểu là 01 năm);
+ Bảng kê thiết bị kiểm tra, và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để đảm bảo kho luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
+ Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán buôn, hợp đồng đại lý bán buôn với ít nhất một nhà cung cấp rượu
Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
- Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu;
- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời hạn tối thiểu là 01 năm);
- Bảng kê thiết bị kiểm tra, và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong kho (để đảm bảo khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu);
- Các tài liệu liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật:
+ Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ, kho hàng) có tổng diện tích từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên phải có.
* Bản sao hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của cơ sở đó.
* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy do công an tỉnh cấp.
+ Đối với các cơ sở kinh doanh rượu (bán buôn, bán lẻ) nằm trong chợ kiên cố, bán kiên cố thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên; các chợ kiên cố khác, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp có tổng diện tích các gian hàng từ 300m2 trở lên hoặc có khối tích từ 1000m3 trở lên phải có:
* Bản sao hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ đối với tài sản của chợ kiên cố, bán kiên cố trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.
* Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy chợ kiên cố, bán kiên cố trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh tổng hợp đó.
+ Đối với tất cả các cơ sở kinh doanh bán buôn và bán lẻ khác mà thương nhân là doanh nghiệp phải có:
* Hồ theo dõi, quản lý phòng cháy và chữa cháy, cụ thể gồm: quy định, nội quy, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về PCCC; Quyết định thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; Phương án PCCC; bảng kê trang thiết bị về PCCC.
* Bản sao hợp lệ biên bản kiểm tra PCCC do công an tỉnh chứng nhận, thời gian lập biên bản trong vòng 01 năm kể từ lúc nộp hồ sơ xin cấp giấy phép.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu 25.000 đồng/ bộ hồ sơ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-028034-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22